Code of Conduct: toimintamme perusarvot

Me kaikki puumelaiset haluamme kantaa vastuun henkilöstöämme, liikekumppaneitamme ja koko yhteiskuntaa kohtaan. Tämän vuoksi olemme määritelleet seuraavat perusperiaatteet toiminnallemme:

  • Harjoitamme kannattavaa ja eettistä liiketoimintaa sekä huolehdimme yhtiön omaisuudesta ja henkilökunnasta.
  • Noudatamme lakeja ja määräyksiä, jotka ovat voimassa niissä maissa, joissa toimimme.
  • Kunnioitamme YK:n ihmisoikeuksien julistusta ja otamme nämä oikeudet huomioon toimissamme henkilöstöämme ja yhteiskuntaa kohtaan.
  • Olemme valmiita avoimeen keskusteluun kaikkien niiden kanssa, joihin liiketoimintamme vaikuttaa.

Pyrimme varmistamaan, että myös hankkeissamme mukana olevat tavarantoimittajat, aliurakoitsijat, edustajat ja muut kumppanit noudattavat Puumen eettisen ohjeiston -periaatteita.