Sertifikaatit ja ympäristö-arvot

Me puumelaiset uskomme vahvasti, että voimme edistää merkittävästi kestävää kehitystä kaikissa palveluissamme. Puume on sitoutunut toimimaan aloitteellisesti ympäristön huomioon ottamisessa kaikilla tasoilla.

  • Ylläpidämme organisaatiorakenteita, johtamisjärjestelmiä, menettelytapoja ja koulutussuunnitelmia, jotka takaavat vähintään lain, säädösten ja standardien mukaisen toiminnan.
  • Noudatamme ympäristönhallintajärjestelmän periaatteita (ISO 14001).
  • Noudatamme TQM (Total Quality Management = Laaja-alainen Laatujohtaminen) periaatetta. Kytkemme ympäristöasioiden hallintaan koko työvoimamme mukaan lukien alihankkijat, kumppanit ja muut kiinnostuneet tahot.
  • Tavoitteenamme on jatkuvasti vähentää projektiemme, tuotteidemme ja palveluidemme koko elinkaaren aikaista ympäristökuormitusta.

Lisäksi huomioimme ympäristövaikutukset erityisesti seuraavissa asioissa:

  • Materiaalivalinnoissa silloin, kun niihin on mahdollisuus vaikuttaa.
  • Sovitamme rakenteet ja valmistustavat kuljetustehokkaaseen muotoon.
  • Suosimme paikallista alihankintaverkostoa ja toimimme alueellisesti.
  • Huolehdimme materiaalien uusiokäytöstä ja kierrätyksestä aina kun se on mahdollista.
  • Käytämme vastuullisia yhteistyökumppaneita.