Etiske Retningslinjer: Våre Grunnleggende Virksomhetsverdier

Alle hos Puume streber etter å utføre vårt ansvar overfor personalet, våre samarbeidspartnere og samfunnet forøvrig. Vi har derfor definert følgende virksomhetsprinsipper:

  • Vi driver en lønnsom og etisk virksomhet, og tar vare på selskapets eiendom og ansatte.
  • Vi overholder lovene og forskriftene som gjelder i landene der vi har virksomhet.
  • Vi overholder FNs menneskerettighetserklæring og følger disse rettighetene med hensyn til våre ansatte og samfunnet for øvrig.
  • Vi er åpne for dialog med alle som påvirkes av vår virksomhet.

Vi streber etter å sørge for at prinsippene i Puumes etiske retningslinjer følges av våre leverandører, underleverandører, representanter og andre samarbeidspartnere.