Sertifiseringer og Miljøverdier

Hos Puume har vi en sterk tro på at vi i betydelig grad kan fremme bæredyktig utvikling i alle våre tjenester. Derfor har Puume forpliktet seg til å ta miljøtiltak på alle nivåer.

  • Vi opprettholder organisasjonsstrukturer, styringssystemer, rutiner og opplæringsplaner som, på minimumsnivå, sørger for samsvar alle aktuelle lover, forskrifter og standarder.
  • Vi overholder prinsippene i miljøforvaltningssystemet (ISO 14001).
  • Vi overholder prinsippene i TQM (Total Quality Management – overordnet kvalitetsstyring). Vi involverer hele arbeidsstyrken i miljøforvaltningsprosessen, også entreprenører, samarbeidspartnere og andre interessenter.
  • Det er vår ambisjon å kontinuerlig redusere miljøeffekten av våre prosjekter, produkter og tjenester gjennom hele livssyklusen.

I tillegg vurderer vi miljøeffekter, spesielt på følgende områder:

  • Valg av materialer når det kan påvirkes.
  • Transporteffektivitet vurderes med hensyn til strukturer og produksjonsmetoder.
  • Vi favoriserer et lokalt nettverk av underleverandører og handler regionalt.
  • Vi sørger for gjenbruk og resirkulering av materialer når det er mulig.
  • Vi samarbeider med ansvarlige partnere.