Puume AS

Hovedkontor
Lienga 6,
1414 Trollåsen

Postboks
Lienga 6,
1414 Trollåsen

Våre e-postadresser er i formatet 
fornavn.etternavn@puume.pro


Salg

Finn Bjørsrud
Daglig leder
finn.bjorsrud@puume.pro
+47 90 08 17 19

Kristin H. Gareid
Driftssjef
kristin.gareid@puume.pro
+47 91 87 19 19

John E. Ødegaard
Kreativ sjef
john.odegaard@puume.pro
+47 90 68 83 84


Puume Group

FINLAND / Puume Oy
Malmin raitti 17 B,
00700 Helsinki
myynti@puume.pro

SWEDEN / Puume AB
Gjuterigatan 9,
553 18 Jönköping
Tel: +46 706 33 51 06

POLAND / Puume Polska Sp. zo.o
ul. Przyczółkowa 141 a,
02-962 Warsaw
myynti@puume.pro

Fakturering

Puume As BID: 9 2 2 6 6 2 0 9 6
Se faktureringsanvisninger