Butikkinventar- og installasjonstjenester

Puumes inventarportefølje omfatter produksjon av kvalitetsinventar for retailkonsepter og butikkinnredning, samt gjennomføring av tjenester fra teknisk design til vedlikehold og installasjon. Tjenestene vi tilbyr er basert på et nært ekspertsamarbeid med et skalerbart nettverk av kvalitetsleverandører og vår innkjøpsenhet.

Vi produserer og installerer for eksempel:

  • Puume 32-basissystemet
  • modulsystemer
  • skreddersydd inventar
  • salgsskranker og tjenestesteder
  • stands, displayer og utstillingsmontre
  • Butikk-i-butikk-utrustning
  • POP- og POS-utrustning