Certyfikaty i Ochrona Środowiska

Wszyscy w Puume jesteśmy przekonani, że we wszystkich swoich usługach możemy w znaczącym stopniu promować zrównoważony rozwój. Dlatego Puume jest firmą zaangażowaną w aktywne zarządzanie środowiskowe na wszystkich poziomach.

  • Utrzymujemy struktury organizacyjne, systemy zarządzania, procedury i plany szkoleń pozwalające zapewnić zgodność ze wszystkimi obowiązującymi prawami, przepisami i normami.
  • Stosujemy zasady zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001.
  • Przestrzegamy zasad zarządzania przez jakość (TQM). W proces zarządzania środowiskowego angażujemy cały nasz personel, w tym również wykonawców, partnerów i inne strony zainteresowane.
  • Naszą ambicją jest systematyczne ograniczanie wpływu środowiskowego naszych projektów, produktów i usług w całym cyklu ich życia.

Dodatkowo zwracamy szczególną uwagę na nasz wpływ na środowisko w następujących obszarach:

  • Staramy się odpowiednio wpływać na dobór używanych materiałów.
  • Przy wyborze struktur i metod produkcji bierzemy pod uwagę efektywność transportu.
  • Preferujemy współpracę z lokalnymi podwykonawcami i działamy na poziomie regionalnym.
  • Gdy tylko jest to możliwe, dbamy o wielokrotne używanie i recykling materiałów.
  • Współpracujemy z odpowiedzialnymi partnerami.