Certifieringar och miljövärderingar

Vi på Puume har en stark tilltro till att vi på ett markant sätt kan främja hållbar utveckling inom alla våra tjänster. Puume är därför engagerade i proaktiv miljöledning på alla nivåer.

• Vi upprätthåller organisationsstrukturer, ledningssystem, rutiner och utbildningsplaner som, som ett minimikrav, säkerställer att alla relevanta lagar, förordningar och standarder följs.
• Vi följer miljöledningssystemets principer (ISO 14001).
• Vi följer principerna för TQM (Total Quality Management). Vi involverar hela vår arbetsstyrka i miljöhanteringsprocessen, inklusive entreprenörer, partners och andra intresserade parter.
• Vår ambition är att kontinuerligt minska miljöpåverkan från våra projekt, produkter och tjänster under hela deras livscykel.

Dessutom beaktar vi miljöpåverkan framför allt inom följande områden:

  • Materialval när detta kan påverkas.
  • Transporteffektivitet beaktas när det gäller strukturer och tillverkningsmetoder.
  • Vi främjar ett lokalt underleverantörsnätverk och verkar regionalt.
  • Vi säkerställer återanvändning och återvinning av material när detta är möjligt.
  • Vi samarbetar med ansvarsfulla partners.