Som vår kund är Du i centrum av allt!

Partner till kunden
Vi är nära dig, vår kund. Vi ger varje kund en egen kontaktperson. Kontaktpersonen blir en del av projektet från början till slut. Dessutom kommer ett sektorövergripande team som är specialiserat på din bransch att utveckla och genomföra de specifika tjänster som bäst passar just dina behov.

Vi levererar det vi lovar
Vi är en engagerad, lösningscentrerad, proaktiv och pålitlig partner. Vi ser till att tidsplaner, budgetar och projekt genomförs fackmannamässigt och enligt dina önskemål.

En erfaren och skicklig expert
Innan projektet sätter i gång undersöker vi dina affärsbehov. Vårt mål är att påverka prestationsförmågan i butiksmiljön och öka försäljningen genom att öka kundflödet, konverteringsgrader, frekvenser och din verksamhets genomsnittköp.

Din vision, vårt uppdrag
One Stop Partner besparar dig tid och hårt arbete. Projektet avslutas på kortare tid när allt från planering till installation utförs av en sammanhållande part även när det gäller mindre inredningslösningar. Vår upphandlingsorganisation ser till att kostnaderna förblir under kontroll.

Skräddarsydda lösningar för produkter och inredning
Vi hjälper våra kunder att hitta rätt produkter och inredningar, antingen från vårt standardproduktsortiment Puume 32 eller genom att arbeta tillsammans för att skapa skräddarsydda produkter. Du kan diskutera alla dina behov med din utsedda kontaktperson på Puume.