Byggnation och entreprenadtjänster

Puumes bygg- och entreprenadtjänst är en projektledningsbaserad organisation med en skalbar arbetsstyrka. Tjänsteportföljen inkluderar alla funktioner som är involverade i byggnation och upphandling av retailmiljöer.

Bland våra tjänster finns:

  • byggprojektering; bygglov, bygganmälan, relationsritningar, slutbesiktning
  • arbetsmiljöansvar; BAS P och BAS U
  • byggprojektledning; tidsplan, utredning, koordinering av alla yrkesgrupper
  • entreprenadansvar; totalentreprenad, utförande av entreprenad