El- och telekommunikation

Puumes el- och telekommunikationstjänster inkluderar alla el- och telekommunikationsinstallationer (S2 och AT) vid renoverings- och nya objekt. Projekten inkluderar el- och telekommunikationsinstallationer för butiksbyggnation, restaurangbyggnation och kontorsrenoveringar, allmänna kabelarbeten, dragning av fiberoptisk kabel och anslutningar som utförs som underleverantörsprojekt för andra elentreprenörer eller direkt till slutanvändare..

Våra tjänster inkluderar till exempel:

• beräkning av entreprenadens omfattning; Estimering av uppdraget
• allmänna kabelarbeten
• inbrottslarm-, passerkontroll- och videoövervakningssystem
• audiosystem