Inrednings- och installationstjänster

Puumes tjänsteportfölj för interiörkoncept inkluderar produktion av inredning för retail- och offentligamiljöer och att utföra tjänsten alltifrån konceptdokumentering, manual för utförande till installation. I våra tjänster ingår även montering av all annan nödvändig utrustning vid en etablering som övrig butiksutrustning, butiksskyltar och varumärkesskyltning.

Vår tjänst baseras på ett nära samarbete med ett högkvalitativt och skalbart nätverk av certifierade underleverantörer och djupkunskap från vår upphandlingsenhet.Vi producerar och installerar till exempel:

  • vårt egetmetallinredningssystem; Standardsystemet Puume 32
  • kundunika koncept inredningar
  • POP- och POS moduler
  • displayer och montrar
  • kundledningssystem
  • kundvagnsfållor och kundvagnsuppställning