Logistik- och lagertjänster

Vi har logistiklösningar som anpassas utifrån våra kunders behov. I Sverige har vi möjlighet att erbjuda en logistikpunkt som når 80% av marknaden inom tre till fem timmar. Vidare så har vi ett centralt logistikcenter för direktleverans till butik från produktion i vår Polska division. Vårt logistiktjänstekoncept inkluderar också återvinnings- och avfallshantering för kundmaterial som inte längre behövs, eller som ska återanvändas.

Våra tjäster inkluderar till exempel:

  • lagerhållning
  • kvalitetskontroll
  • plock- och pack
  • packoptimering
  • utlastningsdokument
  • inventering
  • sortering och återvinning
  • övrig avfallshantering