Analys av kundflöde och shoppingyta

I Puumes tjänster och portfölj ingår även kundbeteendestudier i butiksmiljöer. Detaljerad digital analys ger djupgående statistik om kundernas beteende och rörelsemönster inom butiksutrymmet. Genom att använda Store Fact-programmet får vi detaljerad och pålitlig information om hur konsumenter beter sig, rör sig i en butik och hanterar varor i en fysisk butiksmiljö. Med hjälp av resultaten kan vi analysera vad som kan utvecklas för att din försäljning ska öka. Att skapa objektiv information om köpbeteende hos konsumenter eller olika målgrupper är bland våra specialiteter. Våra studier är alltid skräddarsydda och genomförs med dina behov i åtanke.

Med hjälp av Store Fact-programmet har vi i de nordiska länderna genomfört över 160 kundanalysundersökningar, där vi har samlat över 160 000 olika mätbara observationer. Baserat på resultaten kan vi identifiera och analysera de saker som fungerar och inte fungerar i kundens butiksmiljö. Analysen ger säkerhet och precision för investeringar såsom produktplacering eller för att skapa marknadsföringsdata.